33 C
Bangkok
Thursday, February 21, 2019

COURSE

Online Marketing(Freight and Shipping)

เมื่อโลกธุรกิจเปลี่ยนไปแล้วแทบจะโดยสิ้นเชิง ว่าที่ลูกค้าของคุณใช้ Google, Facebook และ Line เพื่อเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและค้นหาบริการที่พวกเค้าต้องการ ใครที่ไม่มีตัวตนบนออนไลน์ย่อมจะเสียเปรียบคนอื่นอย่างแน่นอน

Learn more

คอร์สเริ่มต้นนำเข้าอย่างมืออาชีพ

เรียนรู้การติดต่อ ซื้อขาย คำศัพท์ และ วิธีการจัดการเอกสารต่าง ๆ

Learn more