ราคา FOB และ เทอม FOB นั้นให้ความหมายที่ต่างกันครับ โดยปกติเราก็จะรู้ว่า FOB คือเทอมการขนส่งที่ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้เราที่เรือที่เราเตรียมไว้ แล้วหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงก็จะโอนเป็นของเราทั้งหมด แต่ราคา FOB คืออะไร? ที่แน่ ๆ ไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของเทอมการขนส่งแบบ FOB แน่นอนครับ

FOB Price(ราคา FOB)

ราคา FOB บน Form E(ฟอร์มอี) คือราคาสินค้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่ว่าคุณจะนำเข้าหรือส่งออกด้วยเทอมอะไรก็ตาม เวลาออกฟอร์มราคาสินค้าก็จะไปใส่ไว้ที่ช่อง 9 ตามรูปครับ

ราคา fob

จะลงราคา FOB อย่างไร?

เทอมขนส่งก็คือเทอมไม่เกี่ยวกับค่าสินค้า มันบอกว่าคุณจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนยังไง ดังนั้นคุณควรจะให้ผู้ส่งออกแยกค่าสินค้าและค่าบริการอื่น ๆ ออกจากกันให้ชัดเจนบน Invoice ที่จะเรียกเก็บกับคุณ อย่าเอาค่าขนส่ง ค่าบริการอื่น ๆ และค่าสินค้าไปรวมกันเป็นรายการเดียวโดยเด็ดขาด เพราะนั่นจะหมายถึงราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นโดยใช่เหตุ และ ตัวเลขค่าภาษีก็จะคลาดเคลื่อนไปด้วย ซึ่งฝ่ายบัญชีของคุณคงจะไม่ชอบแน่นอนที่จะเจอตัวเลขผิด ๆ แบบนี้ครับ

แนะนำให้อ่าน: ภาษีนำเข้า 0% จากจีน ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

สอบถามบริการ หรือ พูดคุยปรึกษากับเราได้หลากหลายช่องทางดังนี้ครับ
LINE ID: @expt.co
FACEBOOK: @expt.co
EMAIL: support@expt.co