พิกัดภาษี(H.S. CODE) คือ ภาษากลางภาษาหนึ่งของโลกนี้ที่ใช้โดยกรมศุลฯทั่วโลกครับ เหมือนกับถ้าเราพูดว่า “หน่อไม้ฝรั่ง” กรมศุลฯ จะแปลงคำว่าหน่อไม้ฝรั่งเป็น “0709.20” ซึ่งใช้กันทั่วโลก ถ้าต่างประเทศสั่งซื้อ หน่อไม้ฝรั่งกับเรา เมื่อไปถึงบ้านเค้าก็จะใช้พิกัดนี้ที่แปลออกมาได้ว่า “asparagus” ในภาษาอังกฤษนั่นเอง โดยพิกัดภาษีเหล่านี้ก็ถูกกำหนด โดย WTO นะครับ ไม่ใช่ว่าประเทศไหนก็จะกำหนดขึ้นมาได้

แต่จริง ๆ แล้ว พิกัดภาษีจะใช้กันจริง ๆ ตอนทำพิธีการศุลกากร จะใช้มากกว่า 6 หลัก แบ่งแยกเป็นพิกัดย่อยลงไปอีก 2 หลัก เพื่อแยกย่อยตัวสินค้าลงไปอีกนะครับ และ แต่ละประเทศพิกัดตัวที่ 7 และ 8 อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ แต่ 6 หลักแรกเหมือนกันแน่นอนครับ

หมวดหลักของพิกัดภาษี

สำหรับรายการด้านล่างนี้ก็เอาไว้ดูคร่าว ๆ ก่อนที่จะไปค้นหาเองได้ เช่น จะนำเข้าลูกไก่ตัวเป็น ๆ ยังหายใจอยู่ เราก็ไปค้นดูที่ หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1 – 5) หมายความว่า ลูกไก่ตัวเป็น ๆ จะอยู่ภายในหมวด 1 พิกัด 01xx.xx.xx ถึง พิกัด 05xx.xx.xx นี่แหละครับ

แต่ถ้าหากไม่แน่ใจ ปรึกษามืออาชีพดีกว่านะครับ เดี๋ยวผิดมาปัญหาเยอะครับ

หมวด 1 สัตว์มีชีวิต ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ตอนที่ 1 – 5)
หมวด 2 ผลิตภัณฑ์จากพืช (ตอนที่ 6 -14)
หมวด 3 ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์หรือพืช และผลิตภัณฑ์ที่แยกได้จากไขมันและน้ำมันดังกล่าวฯ (ตอนที่ 15)
หมวด 4 อาหารปรุงแต่ง เครื่องดื่ม สุรา และน้ำส้มสายชู ยาสูบ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบฯ (ตอนที่ 16 – 24)
หมวด 5 ผลิตภัณฑ์แร่ (ตอนที่ 25 – 27)
หมวด 6 ผลิตภัณฑ์ทางเคมี(ตอนที่ 28 – 38)
หมวด 7 ผลิตภัณฑ์ของพลาสติกและยาง (ตอนที่ 39 – 40)
หมวด 8 ผลิตภัณฑ์จากหนังและหนังเฟอร์ (ตอนที่ 41 – 43)
หมวด 9 ไม้และของทำด้วยไม้ (ตอนที่ 44 – 46)
หมวด 10 เยื่อไม้และกระดาษ (ตอนที่ 47 – 49)
หมวด 11 สิ่งทอและของทำด้วยสิ่งทอ (ตอนที่ 50 – 63)
หมวด 12 ของสำเร็จรูป (ตอนที่ 64 – 67)
หมวด 13 หิน ผลิตภัณฑ์เซรามิก เครื่องแก้ว (ตอนที่ 68 – 70)
หมวด 14 ไข่มุก รัตนชาติ(ตอนที่ 71)
หมวด 15 โลหะสามัญและของทำด้วยโลหะสามัญ (ตอนที่ 72 – 83)
หมวด 16 เครื่องจักร เครื่องกล อุปกรรณ์ไฟฟ้า (ตอนที่ 84 – 85)
หมวด 17 ยานบก ยานน้ำ อากาศยาน (ตอนที่ 86 – 89)
หมวด 18 อุปกรรณ์ทางทัศนศาสตร์ การแพทย์ เครื่องดนตรี นาฬิกา (ตอนที่ 90 – 92)
หมวด 19 อาวุธและกระสุน (ตอนที่ 93)
หมวด 20 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด (ตอนที่ 94 – 96)
หมวด 21 ศิลปกรรม โบราณวัตถุ (ตอนที่ 97)

สอบถามบริการ หรือ พูดคุยปรึกษากับเราได้หลากหลายช่องทางดังนี้ครับ
LINE ID: @expt.co
FACEBOOK: @expt.co
EMAIL: support@expt.co
Google us: expt.co